Mộc Quán Restaurant

Thaiská jídla / Thai dishes

50a

Mì xào thịt gà cari thái

[ 3 , 6 ]
139,- Kč
Smažené nudle s kuřecím masem na thajském kari
Fried noodle with chicken on thai curry
50b

Mì xào thịt bò cari thái

[ 3 , 6 ]
145,- Kč
Smažené nudle s hovězím masem na thajském kari
Fried noodle with beef on thai curry
50c

Mì xào tôm cari thái

[ 2 , 3 , 6 ]
149,- Kč
Smažené nudle s krevetami na thajském kari
Fried noodle with shrimp on thai curry
50d

Mì xào đậu phụ cari thái

139,- Kč
Smažené nudle s tofu na thajském kari
Fried noodle with tofu on thai curry
51a

Bún xào thịt gà cari thái

[ 3 , 6 ]
145,- Kč
Smaž. kulaté nudle s kuřecím masem na thajském kari
Fried rice noodle with chicken on thai curry
51b

Bún xào thịt bò cari thái

[ 3 , 6 ]
149,- Kč
Smaž. kulaté nudle s hovězím masem na thajském kari
Fried rice noodle with beef on thai curry
51c

Bún xào tôm cari thái

[ 2 , 3 , 6 ]
155,- Kč
Smaž. kulaté nudle s krevety na thajském kari
Fried rice noodle with shrimps on thai curry
51d

Bún xào đậu phụ cari thái

145,- Kč
Smaz. kulaté nudle s tofu na thajském kari
Fried rice noodle with tofu on thai curry
52a

Cơm rang thịt gà cari thái

[ 3 , 6 ]
139,- Kč
Rizoto s kuřecím masem na thajském kari
Fried rice with chicken on thai curry
52b

Cơm rang bò cari thái

[ 3 , 6 ]
145,- Kč
Rizoto s hovězím masem na thajském kari
Fried rice with beef on thai curry