Mộc Quán Restaurant

Hlavní jídla / main dishes

26a

Cơm rang gà

[ 3 , 6 ]
125,- Kč
Rizoto s kuřecím masem
Fried rice with chicken
26b

Cơm rang bò

[ 3 , 6 ]
129,- Kč
Rizoto s hovězím masem
Fried rice with beef
26c

Cơm rang tôm

[ 3 , 6 ]
145,- Kč
Rizoto s krevetami
Fried rice with shrimps
26d

Cơm rang đậu phụ

[ 3 , 6 ]
125,- Kč
Rizoto s tofu
Fried rice with tofu
27a

Mì xào gà

[ 3 , 6 ]
125,- Kč
Smažené nudle s kuřecím masem
Fried noodle with chicken
27b

Mì xào bò

[ 3 , 6 ]
129,- Kč
Smažené nudle s hovězím masem
Fried noodle with beef
27c

Mì xào tôm

[ 3 , 6 ]
145,- Kč
Smažené nudle s krevetami
Fried noodle with shrimps
27d

Mì xào đậu phụ

[ 3 , 6 ]
125,- Kč
Smažené nudle s tofu
Fried noodle with tofu
28a

Bún xào gà

[ 3 , 6 ]
135,- Kč
Smažené kulaté nudle s kuřecím masem
Fried rice noodle with chicken
28b

Bún xào bò

[ 3 , 6 ]
140,- Kč
Smažené kulaté nudle s hovězím masem
Fried rice noodle with beef